Послуги:

✔ 36.0| Забір, очищення та постачання води
✔ 37.0| Каналізація, відведення й очищення стічних вод
✔ 38.0| Збирання, оброблення й видалення відходів; ТПВ
✔ 72.1| Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук
✔ 81.1| Комплексне обслуговування об`єктів
✔ 96.03| Організування поховань і надання суміжних послуг